COMBO III. MASSAGE BODY, RÁY TAI THƯ GIÃN TRUNG HOA (120P)

0,000 0,000

Khai thiên môn vùng đầu, gió xuân thổi nhẹ, nhịp sống vui tươi, bảo kiếm tuốt vỏ, Đào nhĩ thành đô, thiên nga bơi lội,...

- Khai thiên môn vùng đầu
- Gió xuân thổi nhẹ
- Nhịp sống vui tươi
- Bảo kiếm tuốt vỏ
- Đào nhĩ thành đô
- Thiên nga bơi lội
- Nhẹ tựa lông hồng
- Bụi trần rũ bỏ
- Khai thiên nhãn
- Đánh cắp linh hồn
- Chè dưỡng nhan (món ăn nhẹ)

>