Gói dịch vụ (HP)

COMBO III. MASSAGE BODY, RÁY TAI THƯ GIÃN TRUNG HOA (120P)

- Khai thiên môn vùng đầu
- Gió xuân thổi nhẹ
- Nhịp sống vui tươi
- Bảo kiếm tuốt vỏ
- Đào nhĩ thành đô
- Thiên nga bơi lội
- Nhẹ tựa lông hồng
- Bụi trần rũ bỏ
- Khai thiên nhãn
- Đánh cắp linh hồn
- Chè dưỡng nhan (món ăn nhẹ)