Gói dịch vụ (HL)

XÔNG HƠI (30 phút)

1. Xông hơi đá muối Hymalaya 
2. Xông hơi nước
3. Tắm tráng
4. Chè dưỡng nhan hoặc hoa quả theo mùa.