Gói dịch vụ (HL)

LẤY RÁY TAI THƯ GIÃN TRUNG HOA (50 phút) Chưa bao gồm tips

1. Khai thiên môn vùng đầu
2. Gió xuân thổi nhẹ
3. Nhịp sống vui tươi 
4. Bảo kiếm tuốt vỏ 
5. Đào Nhĩ Thành Đô
6. Thiên nga bơi lộ
7. Nhẹ tựa lông hồng
8. Bụi trần rũ bỏ
9. Khai thiên nhãn 
10. Đánh cắp linh hồn
11. Chè dưỡng nhan hoặc hoa quả theo mùa.