Gói dịch vụ (HL)

BODY MASSAGE & LẤY RÁY TAI THƯ GIÃN TRUNG HOA (110 phút) Tipmin: 200.000

1. Massage Body (60 phút)
- Massage vùng lưng
- Massage vùng chân
- Massage vùng tay
- Massage vùng đầu
- Dãn cơ lưng 
2. Lấy ráy tai thư giãn Trung Hoa (50 phút - 10 bước)
3. Chè dưỡng nhan hoặc hoa quả theo mùa.