Gói dịch vụ (HL)

BODY MASSAGE (70 phút) Tipmin: 100.000

1. Massage vùng lưng
2. Massage vùng chân
3. Massage vùng tay
4. Massage vùng đầu
5. Dãn cơ lưng 
6. Chè dưỡng nhan hoặc hoa quả theo mùa.